De Knim leiding 2017-2018

Stan Mattheeuws, Eliza Steffen, Sara De Cock, Kevin Daeninck, Bieke Vanherpe & Robbe Willems

De knim zijn jonge tieners van het eerste en tweede middelbaar. Hier wordt Dorp en Keuvelhoek één grote groep samen, we verzamelen ons elke zaterdagmiddag aan de Margaretakerk. Vaak doen we een activiteit op verplaatsing, dan gaan we met de fiets naar het zwin, bos, strand, … Na de activiteit kunnen ze iets drinken en een chipje eten in de knim bar. Ons lokaal is in het zijgebouw van de kerk.

Close Menu