De Knim leiding 2018-2019

–  Robbe Willems
–  Kaya Maertens
–  Jelle Crabbe
–  Silke Bultinck (banverantwoordelijke)
–  Lionel Van Hecke
–  Nick Daeninck
–  Julie Vermeire
–  Arthur Volckaert

De knim zijn jonge tieners van het eerste en tweede middelbaar. Hier wordt Dorp en Keuvelhoek één grote groep samen, we verzamelen ons elke zaterdagmiddag aan de Margaretakerk. Vaak doen we een activiteit op verplaatsing, dan gaan we met de fiets naar ‘t Zwin, bos, strand, … Na de activiteit kunnen ze iets drinken en een chipje eten in de knimbar. Ons lokaal is in het zijgebouw van de kerk.

Close Menu