Spelen, trekken, kamperen, … dat is zuurstof die jongeren nodig hebben om echt te kunnen leven. Buiten de vertrouwde structuren van gezin en school moeten ze zich ook kunnen uitleven in groep, met vrienden.

Wij bieden hen de ruimte om met volle teugen te genieten van hun spel samen met leeftijdsgenoten, jongere en oudere mensen. De kersverse lokalen van KSA Knokke De Tokke bieden alles wat hun hartje beheert.

Onze groep wordt niet alleen gemaakt door herkenbare tekens zoals een eigen lokaal of onze specifieke kledij. We zijn vooral vrienden die elkaar leren kennen en die door de activiteiten een groep worden. Zo leren jongeren zichzelf ontdekken, oplossingen te bedenken, te durven, …

We hechten veel belang aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jonge mensen. Daarom proberen we hen, via spel en leeftijdsgerichte activiteiten, waarden door te geven zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor anderen en de natuur, … De christelijke inspiratie, het geloof in de mens en de toekomst, geeft ons daarbij houvast.

Nog vragen? Contacteer ons!